[Thông báo] Chuyển diễn đàn


Diễn đàn về free Code sẽ chuyển sang ICT2.netYou are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code Bảng thống kê dạng tab on 24/4/2012, 6:01 pm

AlopiCaso

avatar
♥ Chém gió trung cấp ♥
♥ Chém gió trung cấp ♥
Loading
Bảng thống kê dạng tab

Code:

<div id="wrapcentre">

      <table id="Table_02" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
<td >
            <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="49" height="24" alt=""></td>
        <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="100%">
            </td>
        <td  align="right">
            <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="49" height="24" alt=""></td>
    </tr></table>
<table id="Table_03" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
<td align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
            <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td bgcolor="#FFFFFF" width="100%">
<div id="wrapcentre">

        <table width="100%" class="tablebg" cellspacing="1" >
                        <tr>
                <td class="row1" align="center">

                                        <br /><STYLE type=text/css>BODY {
  CURSOR: url('http://www.8xforum.co.cc/mouse.ani')
}
</STYLE><br />  <br /><style type='text/css'>

/* Style cho menu tabs */

div.TabView div.Tabs
{
height: 26px; /* chiều cao của tab menu */
overflow: hidden;
}

div.TabView div.Tabs a
{
float: left;
display: block;
background-color:#FFFCD9;
text-align: center;
height: 26px;
padding: 3px;
vertical-align: middle;
border: 1px solid #30a1db; /* đường viền quanh tabs menu */
text-decoration: none;
font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-weight: bold;
color: #000080;
}

div.TabView div.Tabs a:hover, div.TabView div.Tabs a.Active
{
background-color: #31a1db; /* màu nền tab menu active */
color: #ffffff;
}

/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */
div.TabView div.Pages
{
clear: both;
border: 1px solid #30a1db;
overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */
}
div.TabView div.Pages div.Page
{
height: 100%;
padding: 5px;
overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */
}
</style>

<script src=' http://vietwebguide.googlepages.com/tabview.js' type='text/javascript'></script>

<div id="TabView" class="TabView">
<!-- tabs -->
<div style="width: 100%;" class="Tabs">
<a>Bài Viết Mới</a>
<a>Thống Kê</a>
<a>Hướng Dẫn</a>

</div>

<!-- nội dung tabs -->
<div style="height:350px; width:100%" class="Pages">

<div class="Page"><center>

<table style="border:#CCCCCF 1px solid;" width="100%"><!-- BEGIN classical_row --> <tr><td class="catHead" align="center"><span class="genmed">Bài gửi</span></td><td class="catHead" align="center"><span class="genmed">Người gửi</span></td><td class="catHead" align="center"><span class="genmed">Thời gian</span></td><!-- BEGIN recent_topic_row --><tr><td class="row1" align="left" width="50%"><span class="gensmall"><img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif><a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a></td><td class="row1" align="left" width="25%"> <span class="gensmall"><a href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}"><img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif_POSTER}</span></a> </td><td class="row1" align="left" width="25%"> <span class="gensmall"><img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif_POSTTIME}<br /></span></td></tr><!-- END recent_topic_row --><!-- END classical_row --></table></center>
</div>

<div class="Page">
<TABLE class=forumline cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TH align=middle width="33%"><STRONG><FONT color=green>Thông kê I</FONT></STRONG></TH>
<TH align=middle width="34%"><STRONG><FONT color=green>Thông kê II</FONT></STRONG></TH></TR>
<TR>
<TD class=row1 width="25%"><A href=/stats.htm#2><IMG src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">Administrative statistics</a></TD>

<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#3"><IMG src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">Topic hoạt động sôi nổi nhất</A> </TD></TR>
<TR>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#4"><IMG src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"> Topic được xem nhiều nhất</A></TD>
<TD class=row1 width="25%"><A href="/stats.htm#5"><IMG src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"> Thành viên có nhiều chủ đề nhất</A></TD></TR>
<TR>
<TD class=row1 width="25%"><A href="/stats.htm#6"><IMG src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"> Top posting users trong tuần</A></TD>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#7"><IMG src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
Top posting users trong tháng</A></TD></TR>
<TR>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#8"><IMG src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"> Top posters</A></TD>
<TD class=row1 width="25%"><A href="/stats.htm#9"><IMG src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
Số topic trong mỗi tháng</A></TD></TR>
<TR>
<TD class=row1 width="25%"><A href="/stats.htm#10"><IMG src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"> Số bài post trong mỗi tháng</A></TD>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#11"><IMG src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"> Số thành viên trong mỗi tháng</A></TD></TR></TBODY></TABLE>
</div>

<div class="Page">
<center>
<p><a href=http://caonguyen.forumotion.com/forum-f64/topic-t3353.htm#8461><strong><font size=4><font color=#00bfff>• Hướng dẫn vote bài viết bằng cách thank</font></font></strong>  <a/></p>
<p><a href=http://caonguyen.forumotion.com/forum-f64/topic-t3305.htm><strong><font size=4><font color=#00bfff>• Hướng Dẫn Post bài trong diễn đàn</font></font></strong>  <a/></p>
<p><a href=http://caonguyen.forumotion.com/forum-f64/topic-t3152.htm><strong><font size=4><font color=#00bfff>• Hướng dẫn Chỉnh tiếng việt trong lý lịch</font></font></strong>  <a/></p>    <p><a href=http://caonguyen.forumotion.com/forum-f64/topic-t1623.htm><strong><font size=4><font color=#00bfff>• 
Hướng dẫn chỉnh sữa avatar và chữ ký.</font></font></strong>  <a/></p>
<p><a href=http://caonguyen.forumotion.com/forum-f64/topic-t1624.htm><strong><font size=4><font color=#00bfff>• Hướng dẫn up hình lên diễn đàn</font></font></strong>  <a/></p>
<p><a href=http://caonguyen.forumotion.com/forum-f64/topic-t3132.htm?sid=cf985a7e16201ca2e5b20d880291c6c8#7011><strong><font size=4><font color=#00bfff>• Hướng dẫn up Nhạc lên diễn đàn</font></font></strong>  <a/></p>
<p><a href=http://caonguyen.forumotion.com/forum-f64/topic-t3133.htm?sid=cf985a7e16201ca2e5b20d880291c6c8#7012><strong><font size=4><font color=#00bfff>• Hướng dẫn up Nhạc video từ youtube lên diễn đàn</font></font></strong>  <a/></p>

</center>

</div>

</div>
</div>
<script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><br /> <br /><ScrollTop -->
<style type="text/css">
#topbar

    PADDING-TOP: 0px;
    PADDING-BOTTOM: 0px;
    PADDING-RIGHT: 0px;
    PADDING-LEFT: 0px;
    VISIBILITY: hidden;
    WIDTH: 180px;
    FONT-FAMILY: Tahoma;
    POSITION: absolute;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var persistclose = 0
<!-- Vị trí-->
var startX = 80
var startY = 500
var verticalpos = "frombottom"

function iecompattest()
{
    return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

function get_cookie(Name)
{
    var search = Name + "="
    var returnvalue = "";
    if (document�cookie.length > 0)
    {
        offset = document�cookie.indexOf(search)
        if (offset != -1)
        {
            offset += search.length
            end = document�cookie.indexOf(";", offset);

            if (end == -1) end = document�cookie.length;
            returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))
        }
    }
    return returnvalue;
}

function closebar()
{
    if (persistclose)
    document�cookie="remainclosed=1"
    document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"
}

function staticbar()
{
    barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeight
    var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;
    var d = document;
    function ml(id)
    {
        var el=d.getElementById(id);
        if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")
        el.style.visibility="visible"
        if(d.layers)el.style=el;
        el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};
        el.x = startX;
        if (verticalpos=="fromtop")
            el.y = startY;
        else
        {
            el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;
            el.y -= startY;
        }
        return el;
    }
   
    window.stayTopLeft=function()
    {
        if (verticalpos=="fromtop")
        {

            var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;
            ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
        }
        else
        {
            var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;
            ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;
        }
        ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
        setTimeout("stayTopLeft()", 10);
    }
    ftlObj = ml("topbar");
    stayTopLeft();
}

if (window.addEventListener)
    window.addEventListener("load", staticbar, false)
else if (window.attachEvent)
    window.attachEvent("onload", staticbar)
else if (document.getElementById)
    window.onload=staticbar
</script>


        </tr>
    </table>
</div>

</td>
        <td  align="right" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
            <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    </tr></table>
<table id="Table_04" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
<td >
            <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
        <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="100%">
            <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
        <td  align="right">
            <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    </tr></table>

</div>

chinhphuc.info
Tác giả: Viết bởi Love Sửa bởi Eagle8xNguồn: http://diendan.chinhphuc.info/

2code Re: Bảng thống kê dạng tab on 1/8/2012, 5:34 pm

quanmap

avatar
♥ Chém gió nghiệp dư ♥
♥ Chém gió nghiệp dư ♥
Loading
thanks

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết