[Thông báo] Chuyển diễn đàn


Diễn đàn về free Code sẽ chuyển sang ICT2.netYou are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

duongcam.ict

avatar
Admin
Admin
Loading
demo : http://chienthan17.forumvi.com/

đã update thêm chức năng : cột thành viên mới + tiện ích forum (kéo xuống dưới để xem )
Bước 1: Download file này về :

Code:
http://www.mediafire.com/?94225a5j9531o2j
sau khi download, giải nén ra, chú ý: Không dùng cái Index_body trong bản download nhé.
Bước 2: Vào [ACP > Display > Temp > Portal], lấy code từ bộ Download và thay vào các mục, nhớ chú ý kẻo thay sai nhé.
Bước 3: Vào [ACP > Display > Temp > QLTT > Index_body] thêm

Code:
<div align="center" style="font-size:15px;background:#eee;border:1px solid #BBB;padding:6px;margin:6px">
 <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr><th colspan="2">Thống kê - Học viện Tình Yêu</th></tr>
<tr><td><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
<tr>
<td><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr><td valign="top" style="height: 100%;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr><td valign="top" style="height: 100%;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 -->
              </div>

vào sau
Code:
{JAVASCRIPT}

Bước 4: Vào [ACP > Display > Temp > QLTT > Overall_Footer], dán vào cuối Footer:

Code:
<script type="text/javascript">jQuery("#lttchatbox").click(function(){
  jQuery("#lttrules").toggle("slow");
  });
$(function(){$("div.a1tg3td:contains('»')").remove();$("div.a1tg3td:contains('[FM]')").remove();});$("a.lengtht").each(function(){if ($(this).text().length > 20) {$(this).text($(this).text().substr(0, 19));$(this).append('...');}});$("a.recentlink").each(function(){if ($(this).text().length > 50) {$(this).text($(this).text().substr(0, 49));$(this).append('...');}});$(".lttview").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});
</script>

<script>
$(".recentlink").each(function(){if ($(this).text().length > 20) {$(this).text($(this).text().substr(0, 30));$(this).append('...');}});
</script>

Đây là Script giúp hạn chế số ký tự tiêu đề , nếu muốn tăng hoặc dảm số ký tự, thay đoạn

Code:
length > 20)

bằng

Code:
length > sokytu)

Bước 5: Cập nhật Widgets theo hình sau:Bước 6: Vào [ACP > Display > Temp > Head].
Tìm và xóa đi đoạn này


Code:
<div id="{ID_LEFT}">
                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>

Dán vào Head luôn nha:

Code:
<script src="http://illiweb.com/rsc/13/frm/admin/admin.js" type="text/javascript">

Dán vào CSS đoạn này >


Code:

 .row4 {
background: white;
}


Update thêm chức năng thành viên mới + tiện ích forum
Bạn thay toàn bộ Mod_recent_topics = code sauCode:
</td></tr></table></td>
<td valign="top" width="100%" style="background-color: #fff;">
<style type="text/css">th,td,p {font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }/* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{overflow: hidden;}div.Tabs{color: #027EC6;font-size: 11px!important;font-weight : bold;background-color: #006699;background-image: url("http://illiweb.com/fa/pbucket.gif");border-bottom: 1px #dbdbdb solid;height: 19px!important;padding: 1px 2px 4px 3px;}div.TabView div.Tabs: hover,{overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;padding: 4px 6px;vertical-align: middle; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); /* màu nền tab menu active */color: #000000;font-size: 11px;font-weight: bold;color: #fff;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden;background-color:#fff; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}.tcat{padding:2px; border-bottom:1px #dbdbdb dashed;font-size: 10px; font-style: italic;}</style><script type="text/javascript" src="http://lethanhton.googlecode.com/files/Tab.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 1px;"><!--
tabs --><div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài Viết Mới</a><a href="javascript:tabview_switch('TabView', 2);" class="Active">Thànhviênmới</a><a>Bình chọn</a><a>Thống kê</a><ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div><!--
 nội dung tabs --><div style="height: 284px; width:100%" class="Pages">

<div class="Page" style="height: 284px;"><!-- BEGIN classical_row -->

<table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td class="title_small" align="center" width="60%" height="12px">Bài gửi</td><td class="title_small" align="center" width="15%">Thời gian</td><td class="title_small" align="center" height="12px">Người gửi</td></tr><tr valign="top"><td colspan="3" style="border-top: 0px none; padding: 5px;"><!-- BEGIN recent_topic_row --><div class="a1tg3td" style="height: 22px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td width="60%"><img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /><a class="recentlink" onmouseover="showtip('<b>Tiêu đề: </b><font color=#0072ff>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br><br> <b>Thời gian: </b> <font color=#ff0000>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"> <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></a></td><td width="15%" align="center"><a onmouseover="showtip('{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}');" onmouseout="hidetip();"><img src=/users/2211/12/43/96/album/clock110.png>  </a></td><td align="left"><!-- BEGIN switch_poster --><a onmouseover="showtip('Click để xem profile của thành viên này !');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
 
        {classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}
        </font></a> <!-- END switch_poster --></td></tr></table></div><!-- END recent_topic_row --></td></tr></table></td></tr></table>
<!-- END classical_row -->
</div>
<div class="Page">
<table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

 
 
 
 
 
<script>
$(document).ready(function(){
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .thanhvienmoi', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.bvthanhvien')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .baivong', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.battuvuong')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
});
</script>

  <tbody><tr><td width="5%"></td><td class="title_small" align="left" width="35%" height="12px"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Nick name</font></td><td class="title_small" align="center" width="30%"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Sốbàiviết</font></td><td class="title_small" align="left" height="12px"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"></font></td></tr><trvalign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: url('http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/list15.gif') no-repeat center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" width="20"></td><td width="40%" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat; font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg15.gif"><div class="mkuthanhvien"><span class="bv" style=""><div class="bvthanhvien style="height: 20px;width: 300px;"></div></span></div></td><td width="30%" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat; font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg15.gif"><div class="mkuvb"><span class="bv" style=""><div class="battuvuong" style="height: 20px;width: 95px;" align="right"></div></span></div></td><td align="right" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat; font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg15.gif"><div class="mkutg"><span class="bv" style=""><div class="Kelly" style="height: 18px;width: 56px;" align="right"></div></span></div></td></tr></tbody></table></div><div class="Page">
<table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>
Vào Memberlist_body thay toàn bộ code = code sau


Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
      <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
  </ul>
  <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
  <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<div class="pun-crumbs">
  <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong>{PAGE_TITLE}</strong>
  </p>
</div>

<div class="main frm">

  <!-- BEGIN switch_pagination -->
  <div class="paged-head clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
  </div>
  <!-- END switch_pagination -->

  <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{L_ORDER_OR_SELECT}</h1>
  </div>

  <div class="main-content">
      <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get" class="form-frm">
      <fieldset class="frm-set multi">
        <dl>
            <dt>{L_USER_SELECT}</dt>
            <dd><input type="text" class="inputbox" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" /></dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt>{L_SELECT_SORT_METHOD}</dt>
            <dd>{S_MODE_SELECT}</dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt>{L_ORDER}</dt>
            <dd>{S_ORDER_SELECT}</dd>
        </dl>

        <div class="frm-buttons">
            {S_HIDDEN_SID}
            <input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
        </div>
      </fieldset>
      </form>

      <fieldset class="frm-set clearfix">
        <div class="frm-form">
            <table class="table" cellspacing="0">
              <thead>
                  <tr>
                    <th class="tclmemberlist">{L_AVATAR} - {L_USERNAME}</th>
                    <!-- BEGIN switch_th_group -->
                    <th class="tc2">{L_GROUPS}</th>
                    <!-- END switch_th_group -->
                    <th class="tc3">{L_INTERESTS}</th>
                    <th class="tc2">{L_JOINED}</th>
                    <th class="tc2">{L_VISITED}</th>
                    <th class="tc3">{L_POSTS}</th>
                    <th class="tc3">{L_PM}</th>
                    <th class="tc3">{L_WEBSITE}</th>
                  </tr>
              </thead>

              <tbody>
                  <!-- BEGIN memberrow -->
                  <tr>
                    <td class="tcl avatar-mini"><div class="thanhvienmoi" style="height: 20px;width: 116px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.USERNAME}</a></font></div></td>
                    <!-- BEGIN switch_td_group -->
                    <td class="tc2">{memberrow.GROUPS}</td>
                    <!-- END switch_td_group -->
                    <td class="tc3">{memberrow.INTERESTS}</td>
                    <td class="tc2">{memberrow.JOINED}</td>
                    <td class="tc2">{memberrow.LASTVISIT}</td>
                    <td class="tc3"><div class="baivong" style="height: 20px;width: 95px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.POSTS} bàiviết</font></div></td>
                    <td class="tc3">{memberrow.PM_IMG}</td>
                    <td class="tc4">{memberrow.WWW_IMG}</td>
                  </tr>
                  <!-- END memberrow -->
                  <!-- BEGIN switch_no_user -->
                  <tr>
                    <td colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" class="tcr">{switch_no_user.L_NO_USER}</td>
                  </tr>
                  <!-- END switch_no_user -->
              </tbody>
            </table>
        </div>
      </fieldset>
  </div>

  <div class="main-foot">
  </div>

  <!-- BEGIN switch_pagination -->
  <div class="paged-foot clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
  </div>
  <!-- END switch_pagination -->

</div>

Thay toàn bộ : Mod_most_viewed_topics = code sau :


Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%" style="border-left: 1px solid #fff;">
<tr><td>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%"><tr>

<td><script type="text/javascript">function showstuff1(value){document.getElementById("k1").style.display = (value == "k1") ? "block" : "none";document.getElementById("k2").style.display = (value == "k2") ? "block" : "none";document.getElementById("k3").style.display = (value == "k3") ? "block" : "none";document.getElementById("k4").style.display = (value == "k4") ? "block" : "none";}</script><div id="k5" style="overflow: hidden; width: 100%; height: 154px;"><table style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); height: 26px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214px"><tbody><tr><th colspan="2" style="border: 0px none ; padding: 0px; height: 26px ! important;"><b><center><select id="changer2" name="type" style="width: 140px;" onchange="showstuff1(this.value);"><option value="k1">Quản lý diễn đàn</option><option value="k2">Mem năng động</option><option value="k3">Tiện ích diễn đàn</option><option value="k4">Update</option></select></center></b></th></tr></tbody></table>

<table id="k1" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="154px" style="border: 0px solid #fff"><tbody><tr valign="top"><td style="padding: 1px;" class="row1" width="100%"><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=1"><span style="color:#FA0000"><strong>Chupy</strong></span></a></font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=34"><span style="color:#6E6E75"><strong>meomeo</strong></span></a></font></div> <div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=69"><span style="color:#000000"><strong>BiBi</strong></span></a></font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=2"><span style="color:#233591"><strong>lx.lovely</strong></span></a></font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=0" class="gensmall"><span style="color:#1a661a"><strong>Updating </strong></span></a></font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=0"><span style="color:#1a661a"><strong>Updating</strong></span></a></font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=0"><span style="color:#1a661a"><strong>Updating</strong></span></a></font></div> </td><td style="padding: 1px;" class="row1"><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Founder</font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">S-Mod</font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> Designer</font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Quản lý</font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> update </font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> update </font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> update </font></div></td></tr></tbody></table>


<table id="k2" style="border: 0px solid rgb(255, 255, 255); display: none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214px" height="154px"><tbody><tr valign="top"><td></td><td class="row1" align="left" width="180" height="11px"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif"> Thành viên</font></td><td class="row1" align="left" height="11px"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài gửi</font></td></tr><tr><script>$(document).ready(function(){$(function() {$('<span class="bv" />').load('/g23-group .taitro', {limit: 13}, function() {jQuery(this).hide().appendTo('.nhataitro').fadeIn(1);});return false;});$(function() {$('<span class="bv" />').load('/g23-group .taitrobv', {limit: 13}, function() {jQuery(this).hide().appendTo('.nhataitrobv').fadeIn(1);});return false;});});</script><td></td><td style="padding: 2px;" class="row1" width="150"><div class="nhataitro"><span class="bv" style=""><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/u28"><span style="color:#0914e8"><strong>Chém Gió</strong></span></a></font></div><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/u9"><span style="color:#0914e8"><strong>SinhViênCáBiệt</strong></span></a></font></div><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/u102"><span style="color:#0914e8"><strong>Mon Phong Độ</strong></span></a></font></div><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/u118"><span style="color:#1a661a"><strong>Gió</strong></span></a></font></div><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/u101"><span style="color:#1a661a"><strong>hp27591</strong></span></a></font></div><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/u107"><span style="color:#1a661a"><strong>gjalangpr0</strong></span></a></font></div><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/69"><span style="color:#000000"><strong>BiBi-kiss-</strong></span></a></font></div></span></div>  </td><td style="padding: 2px;" class="row1"><div class="nhataitrobv"><span class="bv" style=""><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div></span></div></td></tr></tbody></table><table id="k3" style="border: 0px solid rgb(255, 255, 255); display: none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="154px"><tbody><tr valign="top"><td style="padding: 2px;" class="row1" width="146px"><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  <a target="_blank" href=" http://chienthan19.forumvi.com/h9-page "><b>Hỏi Người ấy</b></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  <a target="_blank" href=" http://chienthan19.forumvi.com/h2-page "><b> Chôm Avatar Yahoo </b></a></font><span></span></div><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  <a target="_blank" href=" http://chienthan19.forumvi.com/h4-page "><b> Kết quả xổ số </b></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  <a target="_blank" href=" http://chienthan19.forumvi.com/h5-page "><b>Viết chữ ngược</b></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"> <a target="blank" href=""><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  </a><a target="_blank" href=" http://www.cntt-k3.net/h15-page "><b> Photoshop online </b></a></font> </div><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  <a target="_blank" href=" http://chienthan19.forumvi.com/h6-page "><b>Viết chữ ngang</b></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  <a target="_blank" href=" http://chienthan19.forumvi.com/h7-page -"><b> Chuyển mã HTML </b></a></font></div></td><td class="row1" style="padding: 2px;"><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div></td></tr></tbody></table><table id="k4" style="border: 0px solid rgb(255, 255, 255); display: none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214px" height="154px"><tbody><tr valign="top"></tr></tbody></table></div></td>

 
 
 
 
 
</tr></table></td>
</tr>
  <tr><td><div style="overflow: hidden;height:150px;border-top:3px solid #fff;"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%"><tr>
<th colspan="2" style="border: 0px;height: 26px;"><b>Chủ đề được xem nhiều</b></th>
</tr><!-- BEGIN TOPIC -->
            <tr><td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%"><tr>
              <td style="padding: 1px;" class="row4 genmed"><div style="height: 16px;width: 130px;" onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();"><img src="http://i47.servimg.com/u/f47/16/17/21/93/post_n10.gif"> <a class="lengtht" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="padding: 1px;" class="row4 genmed"><div style="height: 16px;width: 70px;float: right;"> <span style="float: right;"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/54/42/i_icon10.gif"></span></div></td>
        </tr></table></td></tr>
            <!-- END TOPIC --></table></div></td></tr></table>Nguồn diendan.chinhphuc.info

duongcam.ict

avatar
Admin
Admin
Loading
Hay! up

toiyeuvietnam

avatar
♥ Chém gió nghiệp dư ♥
♥ Chém gió nghiệp dư ♥
Loading
Liked :))

Sponsored content


Loading

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết